ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

*Για διευκόλυνση των αναγνωστών, το βιβλίο του Δανιήλ είναι χωρισμένο σε τρία τμήματα.

**Το βιβλίο «Μακκαβαίων Δ´», ως «απόκρυφον» δεν συγκατελέχθη από την Εκκλησία μεταξύ των κανονικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Εν τούτοις, λόγω της σπουδαιότητας του περιεχομένου του και της συμπεριλήψεώς του σε αρχαία χειρόγραφα της Μετάφρασης των Εβδομήκοντα (Ο´), εκδίδεται συνήθως μετά των άλλων βιβλίων των Μακκαβαίων (Α´-Γ´).

 

(Πηγή: Ορθόδοξος συναξαριστής)